29.01.2020Müzik Drama Aile Görüşleri Yararlı Bilgiler Linkler

KURUCUMUZ

Dr. Benan Berrin ERTÜRK

          Dr. Benan Berrin ERTÜRK 1959 yılında Ankara'da doğumludur. TED Ankara Kolejinden 1978 yılında mezun olmuş ve tıp tahsilini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaparak 1984 yılında tıp doktoru ünvanını almıştır. 1984-1994 yılları arasında Ankara ve Konya Milli Eğitim Bakanlıklarında ve Devlet Demiryollarında kurum hekimi olarak çalışmış, 1994-1998 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi'nde Aile Hekimi ihtisası yapmış ve 1998 yılında Aile Hekimliği Uzmanı ünvanını almıştır.

          Aynı yıl Başbakanlık Özürlüler İdaresi'nde idareci olarak çalışmaya başlayan Dr. Benan Berrin ERTÜRK, 2001yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Bölümünde Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları yüksek lisans programına başlamıştır. Bu program süresince Ülkemzideki ilk yenidoğan işitme tarama birimini Ankara Zübeyde Hanım Doğumevinde kurarak 'Yenidoğan İşitme Taramalarında Objektif Tarama Yöntemlerinin Karşılaştırılması isimli 'Yüksek Lisans Tezi'ni hazırlamış ve 2004 yılında yüksek lisans programını başarıyla tamamlayarak 'Odyoloji Uzmanı' ünvanını almıştır.

          Dr. Benan Berrin ERTÜRK, Başbakanlık Özürlüler İdaresindeki çalışma süresi boyunca özürlü bireylerle ilgili pek çok mevzuat çalışmasını gerçekleştirmiş, projeleri uygulamaya koymuş ve son yıllarda özürlüler alanında yapılan pek çok çalışmanın içinde yer almıştır. Bu süre zarfında başlıca proje ve çalışmaları arasında Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Projesi, Özürlü Kimlik Kartı Veri Tabanı Kodlama Çalışması, Uluslararası Özürlülük Sınıflandırma Sistemi Kodlama Çalışması ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu Yönetmelik Çalışmaları sayılabilir.

          Dr. Benan Berrin ERTÜRK, özellikle Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Projesi'nin ülkemizde uygulamaya konulmasında en çok emeği geçen birkaç kişiden biridir. Emekli olduğu 2006 yılına kadar bu projenin bilimsel kurulu ve yürütme kurulu üyeliklerini yapmış ve projenin Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi ve özel kurumlar arasındaki koordinasyonunu yürütmüştür.

          Dr. Benan Berrin ERTÜRK, Başbakanlık Özürlüler İdaresi'ndeki görev süresince özürlülerin eğitim ve rehabilitasyonu alanında çalışmalar yürütmüş, bu amaçla kurulan komisyonlara katılarak özürlü bireylerin eğitim ve rehabilitasyon mevzuatının oluşturulması sürecine aktif olarak katılmıştır. Pek çok eğitim materyali ve tanıtım broşürünü hazırlamış ve hazırlanması sürecine dahil olmuştur. Bu süre içinde yayınladığı başlıca eserler şunlardır Yenidoğanda İşitme Engelinin Erken Tanısı (Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1999 (5). İşitme Engelli Çocukların Ailelerine Öneriler (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayını, 2003), İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (Öz-Veri Dergisi 2004).

          Dr. Benan Berrin ERTÜRK, bugüne kadar pek çok ülkede özellikle işitme ve konuşma bozuklukları alanında çalışan tanı ve eğitim kuruluşlarını ziyaret etmiş ve buralarda incelemelerde bulunmuştur.

          Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'ndaki görevinden, özürlüler alanında yaptığı çalışmaları yeni bir boyuta kaydırarak devam etmek amacıyla, 2006 yılında emekli olan Dr. Benan Berrin ERTÜRK, ülkemizde işitme engellilerin ve konuşma problemi olanların özel eğitim ve rehabilitasyonuna modern, bilimsel ilkeler çerçevesinde ve Avrupa ülkelerindeki standartlarında hizmet vermek üzere, kendisi ile aynı idealleri paylaşan meslektaşlarıyla birlikte, FONEM ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZİ'ni kurmuştur.

          Özel Fonem Özel Eğitim Merkezinin Kurucu ve Sorumlu Müdürü olarak görev yapan Dr.B.Ertürk Milli Eğitim Bakanlığı ile temasları sırasında Özel eğitim merkezlerinde uygulanan işitme ve konuşma programlarının yetersiz olduğu kanaati olması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dallarının işbirliği ile işitme engelliler ve konuşma engelliler için özel eğitim programlarının hazırlanmasını sağlamıştır. Kanadalı Eğitimci Prof.Dr.Warren ESTABROOKS’un işitme engelli çocukların dil gelişiminde önemli ölçüde başarı sağlayan İşitsel Sözel Terapi Yöntemi kursuna katılmaya hak kazanmıştır. Bu yöntem işitme kayıplı çocuklarda işaret ve dudak okuma davranışını geliştirmeden SADECE İŞİTEREK KONUŞMAYI KISA SÜREDE ÖĞRENMELERİNİ sağlamaktadır.Fonem Özel Eğitim Merkezinde görev yapan bütün eğitimciler İşitsel Sözel Terapi yöntemini kullanarak eğitim vermektedir.Özel Fonem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adres: Bağlıca mah. 1263. Sok. No:6 Etimesgut/ANKARA
Telefon : 0 (312) 213 28 60 - 0 (312) 213 20 06 - 0 (505) 963 54 72