29.01.2020Müzik Drama Aile Görüşleri Yararlı Bilgiler Linkler

AİLE MERKEZLİ EĞİTİM ve İŞİTSEL SÖZEL TERAPİ

Aile Merkezli Eğitim

İşitme Engellilerin Eğitiminde Aile Merkezli Eğitiminin Önemi

“Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider..”

Anne-babaların çocuklarının gelişimindeki rolü doğumla birlikte başlayıp, yaşam boyu devam etmektedir. Anne ve babalar çoğu kez bebeğin ilk aylarında beslenme ve uyumaktan başka bir şey yapmadıklarını düşünürler. Oysa bebekler doğduğu günden itibaren öğrenmeye başlar. Anne–babalar çocuğun ilk öğretmenleridir. Ebeveynlerin öncelikli sorunu iyi bir bakımın yanı sıra çocuğun gelişimine ve eğitimine katkıda bulunabilmektir.

En iyi öğrenme ortamının doğal çevre ve ev ortamı olduğu unutulmamalıdır. İşitme engelli çocuğun eğitiminde de en etkin ortam, sürekli içinde bulunduğu, kendini güvende hissettiği sıcak aile ortamıdır. Anne-babalar çocuklarının uyanık olduğu saatler içerisinde, onlara bire-bir konuşma ortamı sağlayabilmektedir. Bu nedenle, ailenin eğitime aktif olarak katılımının sağlanması işitme engelli çocukların eğitiminde vazgeçilmez unsurlardan biridir.

Erken tanı ve cihazlandırma ile birlikte ailenin erken dönemde çocuğunun konuşma ve dil gelişimine aktif destek sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle cihazlandırma sonrasında ailelerin destek ve rehberlik amacı ile eğitim programından yaralanmaları gerekmektedir.

Çocuğunuz ile evde iletişim kurarken nelere dikkat edeceksiniz, çocuğunuzun dil gelişimini arttırmak için hangi stratejileri kullanacaksınız, ne tür oyunlar oynayacaksınız, kitap seçerken nelere dikkat edeceksiniz ve eğer var ise davranış problemleri ile nasıl baş edeceksiniz.. İşte bu ve benzer sorunları çözebilmek için aile merkezli bir eğitim programına katılmanız gerekmektedir.

Uzm. Eğt. Ody. Şenay ALTINYAY

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşitme – Konuşma ve Ses Bozuklukları Merkeziİşitsel- Sözel Terapi

İşitsel- Sözel Terapi; işitme cihazı ya da koklear implant kullanan çocukların dinleyerek konuşmayı öğrenmelerini amaçlayan özel bir eğitim yaklaşımıdır.

İşitsel- Sözel Terapinin amacı; ileri- çok ileri derecede işitme kayıplı çocukların, kendilerini toplum içerisinde bağımsız, katılımcı ve katkı yapan birer vatandaş olmalarına olanak tanıyacak normal bir öğrenme ve dinleme ortamında büyüyebilmeleridir.

Dili öğrenmek amacıyla, işitmenin en üst seviyede kullanımını teşvik etmekte ve izlemek/seyretmek yerine dinlemeyi vurgulamaktadır. Dinleme etkinliklerinin nasıl kullanılacağı konusunda ailelere işitsel sözel terapi uygulamaları yol göstermektedir.

Çocuklar, dinlemeyi ve konuşmayı öğrenebilecekleri ortamlarda eğitim aldıkları zaman, işitme potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilmektedirler. İşitsel-Sözel Terapi çocukların işitmelerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlayabilmektedir.

İleri- çok ileri derecede işitme kaybı bulunan çocuklar, kronolojik yaşları ne olursa olsun, işitebilen çocuklarla aynı dinleme, konuşma, dil, iletişim ve bilişsel temellere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu temeller, oldukça iyi yönlendirilen işitsel-sözel terapi derslerinde, günlük aktiviteler ve özellikle de oyun yoluyla oluşturulmaktadırlar.

Aile merkezlidir, ancak bireyselleştirilmiş eğitim planı ile uygulanır. Aileler her bir oturuma katılmak suretiyle, işitsel-sözel tekniklere ve stratejilere ilişkin uygulamalara aktif katılmaktalar, seanslardan ayıldıklarında, bu becerileri evde nasıl uygulayacaklarını bilmektedirler.

İşitsel-Sözel Terapi hafta da bir uygulanır ve seanslar bir veya bir buçuk saat sürer.

Terapist evde çalışılacak belli hedefler saptar ve aileye bu hedeflere ulaşmanın yollarını gösterir. Hedefler dinleme, konuşma, dil, iletişim ve bilişsel gelişim gibi alanları kapsar.

Aile bir hafta süresince belirlenen hedefleri günlük yaşamın içinde doğal bir dil kullanarak gün boyunca uygular. Anne-babalar ve çocuğa bakan kişiler, çocukların gelişimlerinde anahtar kişilerdir.

Özellikle anne-babalar çocuklarının uyanık olduğu saatler içerisinde, onlara bire-bir konuşma ortamı sağlamaktadırlar. İşitsel –Sözel Terapi ile anne-babalar, ev ortamında yapabilecekleri dinleme, konuşma ve diğer iletişimsel etkileşimleri uygulayarak öğrenirler.

İşitme kayıplı çocukların konuşma ve dil gelişimine ailenin aktif olarak katılması ve bunun da erken cihaz/implant ile birleşmesi, çok daha ileri düzeyde dil becerilerinin kazanımının sağlanmasında rol oynadığı bilinmektedir.

İşitsel-Sözel Terapi çocukların gelişiminde anahtar rolü olan AİLE’ yi merkezine alması- tam bir aile katılımının sağlanması; aynı zamanda bireyselleştirilmiş bir programla yürütülmesi ve işitme kayıplı çocuklar da dinleyerek konuşmayı öğretmeyi hedeflemesi nedeni ile diğer eğitim yaklaşımlarından farklılık gösterir.

İşitsel-Sözel Terapi İşitsel-Sözel Terapi ………. değildir.
Dinleme yoluyla öğrenmektir. Görsel ipuçları ile öğrenmek değildir
Dinleme konusunda yüksek beklentiler oluşmaktadır. Çocuğun işitememesi gibi bir beklenti yoktur
Net ve anlaşılır konuşma sağlanmaktadır. Yüksek veya alçak sesle konuşmak değildir
Doğal bir dil sağlanmaktadır Basit bir dil kullanımı hedeflenmemektedir
Ebeveynler de birer öğretmendir Ebeveynler birer gözlemci değildir
Bireysel terapi kullanılmaktadır Grup öğretimi amaçlanmamaktadır
Konuşma/sohbet-temellidir Alıştırma-temelli değildir


Özel Fonem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adres: Bağlıca mah. 1263. Sok. No:6 Etimesgut/ANKARA
Telefon : 0 (312) 213 28 60 - 0 (312) 213 20 06 - 0 (505) 963 54 72