29.01.2020Müzik Drama Aile Görüşleri Yararlı Bilgiler Linkler

KOKLEAR İMPLANTLI ÇOCUKLARA EĞİTİM

Koklear İmplantlı Çocuklara Eğitim

Koklear İmplantlı Çocuklarda Eğitim ve Rehabilitasyon

Dil ve konuşma gelişimi, doğumla başlayan ve tüm yaşam boyunca devam eden bir süreçtir. Doğumdan sonra dil-konuşma gelişiminin başlaması için çocuğun ‘işitiyor’ olması gerekir.

İşitme kaybı, çocuğun, sadece dil gelişimini değil, beraberinde bilişsel, sosyo-duygusal gelişimini ve akademik başarısını da olumsuz yönde etkiler.

Bilimsel araştırmalar, ilk 6 ay içinde işitme engelli bir çocuğa işitmesini sağlayacak bir cihazın verilmesi halinde, işiten yaşıtlarına yakın bir dil-konuşma gelişimi sağlayacağını göstermiştir.

Özellikle ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplılarda bilinen işitme cihazları ile yeterli işitme sağlamamaktadır. Bu çocuklara işitme (re)habilitasyonu için Koklear İmplant uygulanması gerekmektedir.

Koklear İmplant ve İşitme Cihazı uygulamaları, işitme kaybını ortadan kaldırmak için yapılması gerekendir. Ancak çocuğun konuşmayı öğrenmesi için yeterli değildir.

Koklear implant uygulaması ile başlayacak olan EĞİTİM sürecinin yardımıyla çocuk konuşmayı öğrenecek ve diğer tüm gelişim alanlarında da yaşıtlarını yakalayacaktır.

Koklear İmplant’ın başarısı için bu alanda uzmanlaşmış kurumlarda odyolog ve yetkin eğitimcilerin desteğine gereksinim vardır.

Koklear İmplant kullanan çocukların özel eğitim ve rehabilitasyonu, mutlaka bu çocukların özel gereksinimlerini bilen, bu çocuklar için özel olarak dizayn edilmiş kurumlarda ve odyologların katılım ve gözetiminde yapılmalıdır.


Koklear İmplantlı Çocuklarda Ameliyat Sonrası Eğitim ve Rehabilitasyon Süreci Nasıl Olmalıdır?

1- Cihaz Adaptasyonu (kabullenme): Çocuğunuzun Koklear İmplantı kabullenmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Çocuğunuz daha önce işitme cihazı kullanıyorsa bu süre daha kısa olabilir. Ancak, bir ameliyat geçirdiği ve tamamen farklı şekilde çalışan bir cihaza sahip olduğu için, bu yeni cihazın çocuğunuz tarafından kabullenilmesi zaman gerektirecektir. Çocuğunuza gelen sinyallere uyum sağlaması için zaman tanımalısınız. Bu süreçte ameliyatı yapan ekipteki KBB hekimi ve odyologlarınız ile Koklear İmplantı size temin eden firmanın uzman elemanları ve özel eğitim ve rehabilitasyon için gittiğiniz özel eğitim kurumunun odyolog ve eğitimcileri arasında bir uyum ve iş birliği gereklidir.

2- İşitsel algı becerilerini gelişimi: Koklear İmplant ile normale en yakın işitme sağlanabildiği için işitsel algıyı geliştirecek dinleme eğitimleri büyük önem kazanmaktadır. İyi bir işitsel algı ve dinleme becerisi gelişimi konuşama gelişimini hızlandıracaktır. İşiterek konuşmayı tanıma becerilerini, çocuğunuzun önceden var olan iletişim becerilerine dahil etmeniz gerekir. Bu nedenle seçeceğiniz özel eğitim merkezinin Koklear İmplant kullanıcıları için ne kadar hazırlıklı olduğunu inceleyiniz. Her çocuğa özel bir eğitim ve rehabilitasyon programı olması gerektiğini ve bu sürecin de bir odyolog tarafından yakından izlenmesi gerektiliğini akılda tutunuz. Dinleme eğitiminin sadece eğitim kurumunda geçireceğiniz birkaç saat ile sınırlı olmadığı gerçeğini göz önüne bulundurarak kurumunuzdan odyoloji alanında deneyimli bir psikolog desteğinde Aile Eğitimi talep ediniz.

3- Konuşma ve lisan gelişimi: Koklear İmplant kullanan çocukların işitsel bilgileri kullanarak konuşmaları anlamaları ve ifade etmeleri için doğru programlar ile takip edilmelidirler. Bu nedenle özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti aldığınız kurum Koklear İmplant kullanan çocukların gereksinimlerini karşılayacak özellikte olmalıdır. Eğitim süreci mutlaka bir odyolog desteğinde yapılmalıdır. Sesleri daha rahat duyabilmeleri halinde çocuklar doğru eğitim ile desteklendiğinde konuşmayı kazanmaları daha kısa sürede olabilmektedir. Çocuğunuzun gereksinimlerine göre hazırlanmış, müzik –drama gibi diğer eğitim yaklaşımlarını içeren, özel bireysel eğitim programları takip edilmelidir. Çocuğunuzun konuşma ve dil gelişiminin yeterli olabilmesi ve bu sürecin aktif olarak devam etmesi büyük oranda çocuğun eğitim kurumu içinde aldıklarını evde devam ettirebilmesine bağlıdır. Bu nedenle aileyi merkezli ve ailenin aktif katılımını içeren programlar uygulanmalıdır.

4- Diğer gelişim alanlarını desteklenmesi: Tüm işitme kayıplılarda olduğu gibi implantlı çocuklarında bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarının desteklenmesi gerekmektedir. Okul çağındaki çocuklarınız için akademik eğitim desteği sağlanmalıdır.

5- Aile Merkezli Eğitim: Erken tanılanma ile eğitim yaşının bebeklik dönemine inmesi, erken çocukluk dönemi eğitimin öneminin anlaşılması ve eğitimde ailenin vazgeçilmez unsur olması nedeni ile kurumumuzda Aile Merkezli Eğitim programları uygulanmaktadır. Çocuğunuzun konuşma ve dil gelişiminin yeterli olabilmesi büyük oranda çocuğun eğitim kurumu içinde aldıklarını evde devam ettirebilmesine bağlıdır. Bu nedenle aileyi merkezli ve ailenin aktif katılımını içeren programlar uygulanmalıdır.

Uzm. Eğt. Ody. Şenay ALTINYAY

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşitme – Konuşma ve Ses Bozuklukları MerkeziÖzel Fonem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adres: Bağlıca mah. 1263. Sok. No:6 Etimesgut/ANKARA
Telefon : 0 (312) 213 28 60 - 0 (312) 213 20 06 - 0 (505) 963 54 72